SPECIÁLNÍ FUNKCE PRO KAŽDODENNÍ OPEN BIM PROCESY

Bimplus je cloudová pracovní platforma určená pro stavebnictví.

Začněte ihned Podívejte se na video

KONTROLA

Navigace v projektu – Navigace

Animační okna, objekt-navigátor, task board, kontrola kolizí, prezentace projektů, řízení modelů, detaily objektu a přílohy

Navigace v projektu – View settings

Zobrazujte si modely z různých oborů ve společném náhledu. Pro rozlišení jednotlivých BIM modelů používejte průhlednost a různé barvy

Navigace v projektu – View controls

Měřte délky, zhotovujte řezy z modelu, skrývejte či izolujte objekty, zvolte náhled, nastavujte okna náhledu zpět a vytvářejte úkoly.

Řízení modelů

 • Rozkládání modelů do menších dílčích modelů
 • Každý submodel lze přiřadit k jednotlivým objektům s přílohami
 • Podpora celé řady procesů pro správu modelových dat

Kontrola kolizí

 • Identifikace konfliktů
 • Spolupráce a informování členů projektu
 • Zachovejte si plnou kontrolu nad koordinací modelů

SPOLUPRÁCE

Členové projektu

 • Přizvěte členy projektu e-mailem
 • Kontrola přístupových práv uživatelů

Task Board

 • Zajistěte, aby měli členové projektu vždy aktuální informace
 • Přímé vyhotovení, vyvolání a zpracování úkolů
 • Umístění značek v modelu
 • Připojování komentářů
 • Připojování hypertextových odkazů

Podívejte se na video


KOORDINACE

Řízení projektů – výběr projektu

Z kachlů, seznamů nebo na Google Maps zvolte projekty.

Řízení projektů – atributy projektu

Manuálně nebo pomocí předloh jim přidejte vlastnosti a atributy.

Řízení projektů – filtry projektu

Pro třídění a vyhledávání atributů definovaných uživatelem používejte filtry Pro rychlé a efektivní využití pro jiné projekty si filtry ukládejte.

Řízení modelů – připojování modelů

 • Allplan (2018 +) – Za použití palety
 • Revit – Za použití aplikace Revit Add-in
 • Sketchup – import souborů .sdk
 • OpenBIM – soubory IFC2.3 a IFC4

Řízení modelů – atributy modelů

Rozšířená modelová data s doplněnými vlastnostmi a atributy.

Řízení modelů – filtry projektu

Použití rozsáhlých filtračních kritérií zaručuje vysokou míru kontroly a možnost dohledávat veškeré modely.

Řízení dokumentů – připojování dokumentů

Rychlý přístup ke všem dokumentům uloženým centrálně na platformě Bimplus, jako jsou smlouvy, plány, faktury, specifikace, kalkulace atd.

Řízení dokumentů – atributy dokumentů

Podané dokumenty s doplněnými vlastnostmi a atributy.

Řízení dokumentů – filtry dokumentů

Použití rozsáhlých filtračních kritérií zaručuje vysokou míru kontroly a možnost dohledávat veškeré dokumenty vašeho projektu.


SDÍLENÍ

Detaily objektu a přílohy

 • Přístup k informacím o jednotlivých objektech
 • Připojování, změny, vyvolávání všech atributů objektu a přílohy
 • Připojování komentářů
 • Připojování hypertextových odkazů

Prezentace projektů

 • Příprava individuálních prezentací
 • Ukládání perspektiv náhledů jako fólie
 • Kombinujte fólie s promítáním diapozitivů
 • Režim přehrávání nastaví kameru automaticky do správné polohy pro jednoduchou komunikaci

REÁLNÝ ČAS

Navigace objektu

 • Verifikace a validace modelových dat
 • Vyžádání atributů a příloh
 • Souhrn objektů
 • Použití filtrů definovaných uživatelem
 • Jednotlivé izolované objekty
 • Zvýraznění barvami definovanými uživatelem
 • Ukládání a opětovné používání filtračních kritérií