SPECIÁLNÍ FUNKCE PRO KAŽDODENNÍ OPEN BIM PROCESY

Spravujte své projekty, informace a revize prostřednictvím hladké koordinace a spolupráce.

Začněte ihned  

Řízení projektů

Projekty a uživatele je nutné organizovat od samého počátku

Create a New Project

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Creating Discipline Groups

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Managing Multiple Models

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

 • Organizujte své projekty
 • Vyberte účastníky a pozvěte je do projektu
 • Přiřaďte přístupová práva a role
 • Úplná transparentnost pro celý projektový tým

Správa informací

Spravujte více informací v kratších časových úsecích.

Uploading a Model

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Document Control

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

ISO 19650 Workflow

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

 • Spravujte informace z různých zdrojů a různých formátů
 • Vytvořte řízené prostředí pro výměnu informací
 • Ukládejte množství revizních dokumentů a modelů
 • Přistupujte k informacím kdykoli, kdekoli a z jakéhokoli zařízení

Řízení změn

Spravujte riziko a minimalizujte chyby se zvyšujícím se počtem revizí.

Automatic Revisioning

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Revision Compare

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Managing Project Tasks

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

 • Zobrazte si libovolnou revizi jakéhokoli modelu
 • Porovnejte revize stejného modelu
 • Udělejte kvalifikovaná rozhodnutí dříve
 • Snižte riziko dopadu změn

Koordinace

Vyhněte se nekoordinovaným informacím, které vedou k chybám a zvýšeným nákladům.

BIM Explorer

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Clash Reporting

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Schedule Simulation

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

 • Sdružujte modely v neutrálním prostředí
 • Vizualizujte modely ve výkonném prohlížeči
 • Přiřaďte atributy a další informace k objetu
 • Pomocí modelů můžete provádět kontrolu kolizí a spouštět simulace

Spolupráce

Standardizujte data z různých zdrojů a zpřístupněte je všem

Creating Tasks

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Model Data in Excel

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

 • Vytvářejte, přiřazujte a spravujte úkoly
 • Zobrazte a odsouhlaste úkoly přímo v modelu
 • Vytvářejte slideshow pro představení projektu
 • Použijte pokročilé a otevřené API rozhraní k dalšímu rozšíření